thông tin liên hệ
Mr. Tuấn Anh
Điện thoại
0562.10.6666 - 0966.19.4114

Cây giống, hạt giống

Sưa đỏ, Huê, Huỳnh đàn
Sưa đỏ, Huê, Huỳnh đàn
Trà hoa vàng
Trà hoa vàng
Trắc đỏ
Trắc đỏ
Trầm hương
Trầm hương
Tùng la hán
Tùng la hán
Bạch hải đường
Bạch hải đường
Bàng Đài Loan
Bàng Đài Loan
Đàn Hương trắng Ấn Độ
Đàn Hương trắng Ấn ...
Đinh lăng
Đinh lăng
Dổi thơm
Dổi thơm
Giáng hương
Giáng hương
Gõ đỏ
Gõ đỏ
Gù hương
Gù hương
Hải đường
Hải đường
Khôi nhung
Khôi nhung
Lim xanh
Lim xanh
Lát hoa
Lát hoa
Mộc hương
Mộc hương
Osaka
Osaka
Cẩm lai
Cẩm lai